Det er viktig at alle pålegg og råd fra Folkehelseinstituttet på www.fhi.no følges

I tillegg har Lillestrøm kommune egne føringer. Følgende gjelder inntil annen beskjed blir gitt:

  • Alle ansamlinger av mennesker bør unngås
  • Alle arrangement som kan avlyses eller utsettes bør avlyses eller utsettes
  • Det skal være minst to meter avstand mellom alle personer i et hvert lokale
  • Det må oppfordres til at alle som føler seg uvel, avlyser og holder seg hjemme
  • Det må oppfordres til meget god og hyppig håndhygiene
  • Det er viktig med godt renhold, inkludert søppelhåndtering, av lokaler som benyttes til ansamlinger
  • Når mennesker møtes, bør all nærkontakt unngås

Vi oppfordrer til og forventer at alle er med på denne meget viktige innsatsen og felles dugnaden for å hindre smittespredning i så stor grad som mulig!