Hva slags arbeid skal utføres?

I krysset Lensmann Klevs veg (se utsnittet) skal det etableres en spuntvegg. Spuntveggen skal etableres som et av flere tiltak mot utsig av gass fra deponiet.

Spunten som skal etableres er av vinyl materiale (ikke stål) og vil utføres ved vibrasjoner (vibrasjonslodd), dette vil i seg selv gi redusert støy i forhold til tradisjonell spunting.

I forbindelse med arbeidene vil trafikken midlertidig bli lagt om og det må i perioder påregnes redusert fremkommelighet ved skilting og manuell dirigering.

spunting lensmanns klevs vei.png

Når vil arbeidene pågå?

Arbeidene vil bli utført i ukedagene på dagtid mellom 07 og 19. Selve arbeidet med spunting er beregnet til å vare i 4 dager.
I forbindelse med utførelsen vil vi planlegge så langt det lar seg gjøre å utføre de mest støyende arbeidene mellom 08 og 16, samt legge inn en «hvile time» mellom 11 og 12.

Vi henviser for øvrig til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Blir det egne tiltak for spesielt støyutsatte?

Arbeidet utføres på dagtid og det er gjort begrensninger i arbeidstid og lagt inn en hvile timen. Det vil i utgangspunktet ikke bli tilbudt alternativt oppholdssted eller overnatting.

Personer med særskilt spesielle behov bes å ta kontakt ved spørsmål.

Braathen Landskapsentreprenør AS beklager ulempene dette arbeidet påfører naboer, og takker for forståelsen.