4 av 10 nordmenn synes at NRKs hovedkontor bør legges til Lillestrøm

Sentio gjennomførte i november en spørreundersøkelse hvor folk fra hele landet ble spurt om hvor NRKs nye hovedkontor bør ligge.

4 av 10 nordmenn synes at NRKs hovedkontor bør legges til Lillestrøm, mens kun 2 av 10 var imot. Resten hadde ingen mening om plasseringen.

Undersøkelsen er gjennomført som følge av at Lillestrøm er i «finalen» om å få NRKs nye hovedkontor til byen. 30 kandidater er nå redusert til seks og Lillestrøm er eneste kandidat utenfor Oslo.

NRK har vektlagt en rekke forhold som de fleste finalistene vil kunne ivareta for et fremtidig hovedkontor. Foruten plassering nær et kollektivknutepunkt, ønsker NRK å etablere seg et sted hvor de kan samspille med lokalmiljøet og ta aktivt del i utviklingen som skjer i området.

Kan bli en del av kulturkvartalet

Den tomten som er mest aktuell og som er tilbudt NRK er inntil Norges 3. største kollektivknutepunkt vis a’ vis vårt nye kulturkvartal. I kulturkvartalet er det allerede kultursenter, ballettinstitutt, kafeer og restauranter og snart åpner det nye Akershus kunstsenter. Nytt hovedbibliotek er under oppføring på tomta ved siden av og alt dette er ting som bidrar til å underbygge det NRK ønsker og vel grunnen til at Lillestrøm er i finalen.

Midt mellom Oslo og verden

Foruten plasseringen kun 10 minutter fra Oslo og verden for øvrig, er også argumentet om en lagt lavere kostnad ved etablering her enn i Oslo trukket frem. Eiendomsprisene i Lillestrøm er stigende men fortsatt godt prisene i Oslo, som vil kunne frigjøre midler til programproduksjon fremfor husleie.

Veien videre

Av de totalt 30 kandidatene står nå Lillestrøm, Bryn, Storo, Gamle Oslo, Løren og Lilleaker igjen. I tillegg har NRK blitt tilbud tomta til Veterinærhøyskolen og Universitetet i Oslo har tilbudt plass på sin eiendom.

Avgjørelsen skulle ha falt rundt nyttår, men NRK har gitt seg selv inntil et halvår før den endelige avgjørelsen tas.