Barnevernet blir værende på Kjeller

I den opprinnelige flytteplanen skulle barnevernet i Lillestrøm kommune flytte til tidligere Fet rådhus. Denne beslutningen reverseres som følge av kostnadsoverslag som viser at dette vil kreve en investering på ca. 100 millioner kroner. Det betyr at andre avdelinger nå vil få sine arbeidsplasser i det tidligere rådhuset i Fet.

 Bakgrunnen for kostnadsoverslaget er at barnevernet har behov for tilrettelagte lokaler, noe som ville kreve en betydelig ombygging. Samtidig ville det også blitt flere ansatte i bygget enn hva det har vært fram til nå, noe som ville medføre et behov for oppgradering av ventilasjonsanlegg.

Barnevernet forblir derfor i Instituttveien på Kjeller, noe som krever flere kontorlokaler enn hva de har i dag. Både Innkjøpsavdelingen og en del ledere innenfor Helse og mestring, som i dag sitter i Instituttveien, vil dermed omfattes av flyttekabalen.

Det er satt sammen en arbeidsgruppe hvor også vernetjenesten og de tillitsvalgte er representert, for å vurdere hvilke avdelinger som skal flytte til tidligere Fet rådhus. Det er først og fremst avdelinger med lite publikumskontakt som vurderes for flytting.  Det pågår nå en prosess, som skal legge grunnlaget for hvem som skal flytte hvor. Videre vil vi bruke kontorlokalene i Fet som midlertidige arbeidsplasser i forbindelse med ombyggingen av rådhuset i Lillestrøm. Vårt mål er å benytte kommunens egne lokaler i størst mulig grad, fremfor leie i det private markedet. Det betyr et behov for bygningsmessige tilpasninger som igjen vil gi størst økonomisk uttelling på sikt.