Den store kunstdagen

Vi inviterer til kunstopplevelser i Lillestrøm kommune lørdag 19. september. Det blir utstillinger, arrangementer og aktiviteter på Blaker, ved Fetsund lenser og i Lillestrøm by.

Kunst i Lillestrøm kommune

Lørdag 19. september blir det utstillinger, workshops og aktiviteter med kunstnere, elevarbeider og dansevandring. Det vil foregå på Blaker, Fetsund lenser og i Lillestrøm by.

Vi minner om smittevernreglene som er knyttet til alle arrangementene. Husk å holde avstand og unngå trengsel! Hvis du ikke føler deg frisk, skal du holde deg hjemme. 

«Den store kunstdagen» arrangeres av Lillestrøm kommune. Akershus Kunstsenter er produsent, som samarbeider med kunstnere og lokale aktører i Lillestrøm kommune om et mangfoldig program. Kurator er Mari Meen Halsøy.

Arrangementet starter klokken 12 og varer til 16 alle stedene. I tillegg vil det arrangeres dansevandring langs Elvebredden kunstpark med Panta Rei Danseteater fra klokken 18.30. 

Kunstner Naja Lee Jensen står for hovedverket «Stemmene fra Lillestrøm», som vil bli utstilt på alle stedene.

Blaker 

Det blir utstillinger i Galleri Blaker skanse ved Gisle Harr og Christopher Haanes, samt verksted for barn, åpne atelierer i KunstSkansen, omvisning i atelierene, historisk vandring, kunstbibliotek i peisestua, Blaker Gamle Meieri holder åpent, det blir også utstilling og åpent verksted i Guttomsgaards arkiv på Blaker gamle meieri.

Følgende kunstnere deltar fra KunstSkansen: Ronja Allum, Sissel Aurland, Maia Birkeland, Hege Bratsberg, Berit Rytter Hasle, Inge Jensen, Odd Maure, Reidun Moe, Ulrike Niederberger, Alf Christian Samuelsen, Nina Staff, Lene Charlotte Tangen og Toril Wiik.

Program Blaker

Galleri Blaker Skanse

Klokken 12 - 16

Kunstutstilling med Gisle Harr og Christopher Haanes.

Smia på Blaker Skanse

Klokken 12-16

”Barnas KunstSkanse” inviterer til kunstverksteder for barn med utgangspunkt i tematikken identitet, sted og tilhørighet. Figur/skulpturverksted med Gisle Harr og tegne- og maleverksted med Toril Wiik og Inge Jensen.

KunstSkansen

Klokken 12-16

Åpne atelierer i KunstSkansen. KunstSkansen er et profesjonelt atelierfelleskap med 26 kunstnere som jobber i lokalene på Blaker Skanse. De er også ansvarlige for det kunstnerdrevne Galleri Blaker Skanse.

På KunstSkansen kan du denne dagen møte Ronja Allum, Sissel Aurland, Maia Birkeland, Hege Bratsberg, Berit Rytter Hasle, Inge Jensen, Odd Maure, Reidun Moe, Ulrike Niederberger, Alf Christian Samuelsen, Nina Staff og Lene Charlotte Tangen.

Krutthuset på Blaker Skanse

Klokken 12-16

Lydverk fra prosjektet ”Stemmene fra Lillestrøm” av Naja Lee Jensen.

Ute på Blaker Skanse

Klokken 12-16

Land art verk på uteområdet av kunstnerne Alf Christian Samuelsen, Sissel Aurland og Inge Jensen fra KunstSkansen.

Peisstuen på Blaker Skanse

Klokken 12-16

Åpning av kunstbiblioteket på Blaker Skanse.

Kaféen på Blaker Skanse

Klokken 12-16

Åpen kafe i regi av Blaker Skanses Venner.

Omvisninger

Klokken 13 og 15

Omvisning i KunstSkansens atelierer med Ronja Allum og samtale med utvalgte kunstnerne. Oppmøte ved Smiabygget.

Klokken 14

Historisk vandring med Svein Sandnes, i regi av Blaker Skanses venner. Oppmøte ved Smiabygget.

Blaker gamle meieri

Klokken 12-16

Åpent verksted og utstilling i Guttomsgaards arkiv på Blaker Gamle Meieri med Erika Reed, Cathrine Alice Liberg og Suzannah Rehell Øistad

Last ned program og områdekart som PDF.

Fetsund lenser 

Der vann møter land.

Det blir åpent museum og kafé på Fetsund lenser og åpen kafé på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, verksted for barn, utstilling med kunstnerne Joakim Blattmann, Hans Hamid Rasmussen og Marit Roland, mulighet for "å gå på vannet", i tillegg til at Lillestrøm kulturskole deltar med eget kunstprosjekt i regi av Mark Anthony Wennberg og Liv Østerberg.

Program Fetsund lenser

Fetsund lenser

Klokken 12-16

Åpent museum og kafé på Fetsund lenser og åpen kafé på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren.

«Gå på vannet» - Vi inviterer publikum til å «gå på vannet» på flåtene ut på fløtingsanlegget i elva, og nedover til besøkssenteret og båthuset.

Natursti på vakre Blikkomøya.

Inviterte kunstnere viser stedsspesifikke verk på området til Fetsund Lenser.

Kunstnere:
Joakim Blattmann
Naja Lee Jensen
Hans Hamid Rasmussen i samarbeid med elever fra Bingsfoss ungdomsskole, Østersund ungdomsskole og Frogner skole og kultursenter
Marit Roland 
Lillestrøm kulturskole i regi av Mark Anthony Wennberg og Liv Østerberg viser elevarbeider ved parkeringen til Fetsund lenser.

Omvisninger

Klokken 12 og 14

Omvisninger i museet.
Omvisning i Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren.
Last ned program og områdekart som PDF.

Lillestrøm by

Mitt blikk.

Det blir arrangementer på Akershus kunstsenter, Lillestrøm kunstforening og i Elvebredden kunstpark.

Det blir fotoutstilling og boklansering, utstilling av prosjekter laget gjennom av skoleelever gjennom Den kulturelle skolesekken. Verkstedene som har blitt gjennomført gjennom Den kulturelle skolesekken ledes av kunstnerne Gabriella Gøransson, Kristine Fornes, Hilde Grønner Flikke, Silje Eugene Strande Øktner, Espen Tollefsen, Lotta Nylund og Nils Skogman. Det blir også et lukket verksted i regi av Kunstvisitten i Stilleverksveien ved kunstner Torun Katarina Linge. Prosjektet «Labyrint» gjennomføres av Lotta Qvis og Nils Qvis fra Arkki (Arkitekturskolen for barn og ungdommer, Helsingfors) med skolene Sagdalen, Sten-Tærud, Riddersand og Frogner, stilles ut i Elvebredden kunstpark.

Det blir også dansevandring i Elvebredden kunstpark med prosjektet TILT i regi av Panta Rei Danseteater.

Program Lillestrøm by

Lillestrøm kunstforening

Klokken 12-18.30

Fotoutstillingen ”Nye Lillestrøm kommune” og boklansering.
Arrangør er Lillestrøm Fotoklubb LKF, i regi av Lillestrøm Kunstforening.

Kunstvisitten

Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger og kurs for ulike helse – og sosialinstitusjoner i Akershus. Virksomheten er finansiert av fylkeskommunen, og tilbudet er gratis til fylkets ulike institusjoner. 

Lukket verksted i regi av Kunstvisitten i Stillverksveien med kunstner Torun Katarina Linge.

Akershus kunstsenter

Klokken 12 til 18.30

Opplev verket ”Stemmene fra Lillestrøm” av Naja Lee Jensen.

Den store kunstdagen inkluderer fem DKS-prosjekter som alle tar for seg ulike sider av identitet og tilhørighet. Resultatene av verkstedene vil vises samlet i Akershus Kunstsenters gamle lokaler.

Følgende kunstnere og skoler er en del av Den store kunstdagen, i regi av Den kulturelle skolesekken:

Prosjektet «FANE» ledet av kunstnerne Gabriella Gøransson og Kristine Fornes med skolene Åsenhagen, Hovinhøgda, Vesterskaun og Garderåsen.

Prosjektet «KART» av kunstner Hilde Grønner Flikke med skolene Brånås, Asak, Dalen, Haugtun og Fjuk.

Prosjektet «Mitt blikk» av kunstner Espen Tollefsen med skolene Skjetten, Kjeller, Vigernes, og Sørumsand.

Prosjektet «ORDFØRERKJEDE» av kunstner Silje Eugenie Strande Øktner med skolene Sørum, Grunnskolen Oslo Kristne Senter og Gjellerås.

Prosjektet «LABYRINT» gjennomføres av Lotta Qvis og Nils Qvis fra Arkki - Arkitekturskole for barn og unge i Helsingfors/ Finland. Prosjektet er et samarbeid mellom Arkki,  Finno / Finsk-norsk Kulturinstitutt og DKS Viken. Assistenter er Vibeke Kirkebø Hegg og Rami Maktabi, skolene som deltar er Sagdalen, Sten-Tærud, Riddersand og Frogner.

Verkstedene er støttet av Lillestrøm kommune og Viken fylkeskommune, og er produsert av Pilotgalleriet ved Akershus Kunstsenter og Viken DKS.

Elvebredden kunstpark

Klokken 18.30

Panta Rei Danseteater inviterer til TILT dansevandring i Elvebredden kunstpark. Fem grupper på 20 personer per vandring. 

Du kan melde deg på dansevandringen her:
18.30
18.50
19.10
19.30
19.50

DKS-prosjektet Labyrint stilles ut i Elvebredden kunstpark.

Fra klokken 12

DKS-prosjektet Labyrint stilles ut i kunstparken.

Last ned program og områdekart som PDF.

 

Takk til alle kunstnerne

Ronja Allum, Sissel Aurland, Maia Birkeland, Joakim Blattmann, Hege Bratsberg, Hilde Grønner Flikke, Kristine Fornes, Gabriella Gøranson, Christopher Haanes, Greta Gjør Hagen, Berit Rytter Halse, Gisle Harr, Naja Lee Jensen, Hans Hamid Rasmussen, Marit Roland, Toril Wiik, Inge Jensen, Cathrine Alice Liberg, Torun Katarina Linge, Odd Maure, Reidun Moe, Ulrike Niederberger, Lotta Qvis, Nils Qvis, Erika Reed, Alf Christian Samuelsen, Nina Staff, Lene Charlotte Tangen, Espen Tollefsen, Silje Eugenie Strande Øktner, Suzannah Rehell Øistad, Jeanette Andresen, Bjørn Roger Bergersen, Hilde Degerdal, Leif Arild Eriksen, Oliv Hamer, Asbjørn Hauge, Arvid Hauge, Mette Hansen, Lykke Juhler, Tina Kjensli, Knut Kjærvik, Kjersti Kringstad, Jon Arve Moen, Elisabeth Moe, Hannah Nordsæter, Erik Rundgren, Britt Sæther, Per Sundby, Monica Tselentis og Liudmila Voida.

Takk til alle samarbeidspartnere

Akershus Kunstsenter, Blaker og Sørum Historielag, Blaker Skanse, Blaker Skanses venner, Blaker gamle meieri, Bingsfoss ungdomsskole, Den kulturelle skolesekken i Lillestrøm, Fetsund lenser, Frogner skole og kultursenter, Kulturskolen i Lillestrøm, visuell kunst , KunstSkansen, Kunstvisitten, Lillestrøm historielag, Lillestrøm kunstforening, Panta Rei Danseteater, Pilotgalleriet, Skedsmo Historielag, Østersund Ungdomsskole, DKS Viken Fylkeskommune.

Skoler i DKS-prosjekter

Asak, Brånås, Dalen, Fjuk, Frogner, Garderåsen, Gjellerås, Grunnskolen Oslo kristne senter, Haugtun, Hovinhøgda, Kjeller, Riddersand, Skjetten, Sagdalen, Sten Tærud, Sørum, Sørumsand, Vesterskaun, Vigernes, Volla, Åsenhagen.