Dette sender vi direkte i uke 34

Denne uka sender vi direkte fra formannskapet, et politisk seminar om byutviklingsplan og alle de fire hovedutvalgene.

Tirsdag 18. august

Onsdag 19. august