Dette sender vi direkte i uke 44

Denne uka sender vi direkte fra formannskapet og de fire møtene i hovedutvalgene.

Tirsdag 27. oktober

Onsdag 28. oktober