Digitalt folkemøte om barnehagebehovsplanen

21. september klokka 18.00 - 19.30 arrangerer vi et digitalt folkemøte om barnhagebehovsplanen for Lillestrøm kommune. Møtet er gjennomført og du kan se det i opptak.

Behandling av planen

Kommunestyret skal i oktober behandle forslaget til barnehagebehovsplan for Lillestrøm kommune. En barnehagebehovsplan beskriver dagens barnehager i Lillestrøm kommune, hvilken kapasitet de har, forventet utvikling i barnetallene og kapasitetsbehov i områdene i kommunen og kommunen som helhet. Planen beskriver også hvilke utfordringer vi står ovenfor og legger fram løsningsforslag for å møte behovet for barnehageplasser fremover.

Last ned dokumenter

Barnehagebehovsplan og Rom-, areal og funksjonsprogram for kommunale barnehager

Barnehagebehovsplan for Lillestrøm kommune (PDF, 1,9 MB)

Rom- areal- og funksjonsprogram for kommunale barnehager (PDF, 3,8 MB)

Barnehage er noe som påvirker mange og vi ønsker å gi berørte og andre interesserte innbyggere et innblikk i saken. Vi holder derfor et folkemøte og på grunn av koronasituasjonen vil det holdes digitalt.

Se møtet i opptak

Direktør for oppvekst, Arild Hammerhaug, vil presentere planen. I tillegg vil kommunens administrasjon svare på spørsmål.

Vi oppfordrer til å sende inn spørsmål i forkant av møtet, slik at vi får tid til å forberede gode svar. Spørsmål på forhånd må være innsendt senest torsdag 17. september. Det vil også være mulig å sende inn spørsmål under møtet. Vi vil etter beste evne prøve å besvare alle spørsmål, men må tilpasse til tilgjengelig tid og kapasitet. 

Folkemøtet er over og det er ikke lenger mulig å sende inn spørsmål.