Fortsatt oppmøtelegevakt på Sørumsand

Rådmannen har tidligere foreslått at oppmøtelegevakten på Sørumsand skal stenges, og erstattes av en bemannet legevaktsbil. Kommunestyret ønsker imidlertid at Lillestrøm kommune skal beholde sine to oppmøtelegevakter; en i Lillestrøm by, og en på Sørumsand. Kommunestyret ber derfor om at det skal utredes konkrete alternativer til fortsatt drift, med kostnadsberegninger.

Etter kommunesammenslåingen har det vært problemer med å opprettholde driften av oppmøtelegevakten på Sørumsand. Nytt lovverk stiller nye krav, blant annet er dagens lokaler ikke lenger egnet. Det er for eksempel ikke skikkelige rømningsveier, og det er ikke plass til at mer enn én lege og én operatør er på vakt om gangen. Det ble derfor vedtatt noen strakstiltak, slik at oppmøtelegevakten på Sørumsand kan gjenåpnes snarest mulig, og fungere i nåværende lokaler midlertidig. Hvor legevakten skal flytte, er noe kommuneadministrasjonen vil vurdere i tiden som kommer.

Det viktigste av strakstiltakene er å sikre rømningsveier, for å trygge både ansatte og brukere av legevakten. Kommunestyret vedtok også å gå til innkjøp av en legevaktsbil nummer to til kommunen, som skal ha base på Sørumsand, og som kan forta nødvendige utrykninger. Dermed unngår man alenearbeid for lege og operatør. Alenearbeid er noe av det som truer sikkerheten til helsepersonell på jobb.

Tiltakene som skal til for å gjenåpne oppmøtelegevakten på Sørumsand skal gjennomføres så raskt som mulig, men det kan ta inntil tre måneder før nødvendige ombygginger er gjennomført.

Utgiftene dekkes inn ved redusert avsetning til fond, og ved omdisponering av investeringsbudsjettet. Saken ble vedtatt mot Høyre og Venstres stemmer.

Les mer om saken i sakspapirene.