Har dere gode prosjekter for barn og unge?

Hvis dere har et prosjekt eller aktiviteter som kan bidra til god inkludering for barn og unge kan dere søke om midler nå.

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut midler til prosjekt eller aktiviteter som kan bidra til god inkludering for barn og unge. Målet for tilskuddsordningen er å hindre konsekvenser av fattigdom, og at barn og unges skal kunne delta på sosiale arenaer uavhengig av foreldrenes inntekt eller sosiale situasjon.

Les mer om søknaden og søk.


Søknadsfrist er 4. desember. 

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

For spørsmål rundt stønadsordningen ta kontakt med
Sidsel Bjerke Hommersand
Epost: SidselBjerke.Hommersand@lillestrom.kommune.no