Hold hunden i bånd på forsommeren

Rådyrkalvene har kommet til verden, fuglene er godt inne i hekketid. Det betyr at dyrelivet er ekstra sårbart på denne tiden av året. Hunder kan skremme opp og jage vilt, fugl og beitedyr. Derfor må du ta ansvar og holde hunden i bånd.

Hvert år får kommunen henvendelser om hunder som får løpe fritt i båndtvangperioden at båndtvangbestemmelsen ikke blir overholdt i Lillestrøm kommune.

Vi henstiller alle med hund om å respektere båndtvangen. En skal også huske på at ikke all fugl har reir i trær. En rekke fuglearter har reir på bakken og er derfor spesielt utsatt. Skogsfugl er ett eksempel, de legger eggene sine i reir på bakken og ruger dem der nesten en måned.

Når er det båndtvang?

Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet. Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av lov om hundehold (hundeloven) kapittel 2, § 6.

Alle hundeiere må forholde seg til båndtvang. Dette betyr at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Utenom tiden for generell båndtvang, kan hunder gå løs, dersom de er under kontroll. Hunder i aktiv tjeneste, for eksempel politihunder og gjeterhunder, blir på visse vilkår unntatt sikringsreglene.

Hvorfor har vi båndtvang?

Det er båndtvang for hund på denne tiden av året fordi dyrelivet er ekstra sårbart nå, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Straff ved brudd på båndtvang

Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet.

Hundeeiere som overtreder båndtvangbestemmelsene kan straffes med bøter og inntil 1 måneds fengsel, jfr. hundeloven §28. Offentlig påtale skjer bare når allmenne hensyn krever det.

Egen lokal forskrift

Båndtvangen gjelder for hele landet i perioden 1. april til 20. august, men i deler av Lillestrøm kommune finnes i tillegg en utvidet regel for båndtvang på bestemte områder utover den landsdekkende perioden jf. Forskrift om hundehold, Skedsmo kommune, Akershus