Hvor skal skolene ligge?

Vi inviterer til informasjonsmøte for å presentere utkast til skolebehovsplan for Lillestrøm kommune.

Planen inneholder forslag til fremtidig bruk av de enkelte skolene og inndeling av skolekretser på barne- og ungdomstrinnet for perioden 2020-2029. Planen skal behandles av Lillestrøm kommunestyre 1. april 2020.

Innledningsvis vil direktør for oppvekst Arild Hammerhaug og seniorrådgiver Helge Dulsrud gi en orientering om forslaget til ny skolestruktur. Deretter åpner vi for spørsmål.

Sted: Kommunestyresalen Lillestrøm rådhus

Tidspunkt: Onsdag: 4. mars kl. 18.00 til kl. 20.30