Dommen ankes

Lillestrøm kommune anker dommen i saken mot 14 eneboligeiere i randsonen mot nedlagte Brånåsdalen avfallsdeponi.

I 2019 anla 14 husstander  i randsonen av nedlagte Brånåsdalen avfallsdeponi sak mot kommunen. Beboerne vant fram i tingretten. 

Den 29. januar vedtok Lillestrøm kommunestyre at dommen fra Nedre Romerike Tingrett skal ankes.

Lang debatt

Etter nærmere en og en halv times debatt vedtok kommunestyret å anke.

Se behandlingen av saken i kommunestyret.

Les sakspapirene fra kommunestyret.

Det er ikke bestemt når saken skal opp i neste rettsinstans.

Sakens historie

Formannskapet vedtok onsdag 23. januar at dommen skal ankes.
Se behandlingen fra Formannskapet

Tidligere har Rådmannen innstilt på å anke dommen i saken 

Les dokumentene