Kartlegging av edelkreps i vannområde Øyern

I august og september 2020 skal Vannområde Øyeren kartlegge edelkreps.

I august og september 2020 skal Vannområde Øyeren kartlegge edelkreps. For Lillestrøm kommune gjelder dette Heiavann, Vindlandstjernet, Gansåa og Åavassdraget.

Norconsult AS har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps og vil være ute i felt i hovedsakelig august/september. Det vil bli satt ut teiner, og gjennomført el-fiske enkelte steder. Vi ber om at teiner som er lagt ut får ligge i fred.

Prosjektet er finansiert med økonomisk støtte fra Fylkesmannen (Miljødirektoratet). Aktuelle grunneiere vil bli kontaktet.

Ved spørsmål kan følgende kontaktes: