Kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet av koronautbruddet

Her finner du søknadsskjema til kompensasjonsordning for bedriftene.

Nå kan bedrifter som har hatt omsetningsfall i forbindelse med koronautbruddet søke kompensasjon fra staten. Her finner du søknadsskjema og ytterligere informasjon.