Nå øker vi behandlingskapasiteten

For å ta høyde for et økt antall utskrivningspasienter fra Ahus og korona-smittede pasienter øker Lillestrøm kommune behandlingskapasiteten.

Bakgrunnen er forventet økt antall smittede i samfunnet, samtidig som AHUS vil skrive ut flere uavklarte pasienter på et tidligere tidspunkt enn i dag. Det gjør at vi tar høyde for en økning av utskrivningsklare pasienter både med og uten smitte som Lillestrøm kommune skal ivareta.

Ressurssituasjonen i helsetjenesten vår blir utfordret, og for å møte situasjonen iverksettes følgende tiltak:

  • Styrke mottak for de som har luftveisinfeksjoner ved Nedre Romerike legevakt for å kunne håndtere 850 nye sykdomstilfeller per døgn. Dette gjøres ved å overta lokalet til kommunal akutt døgnenhet i Helsebygget Lillestrøm.
  • Nedre Romerike kommunal akutt døgnenhet (KAD) flyttes midlertidig til Skedsmotun bo- og behandlingssenter, til egne lokaler på korttidsavdelingen. Korttidsavdelingen har allerede kompetanse, tjenester, utstyr og lokaler for å etablere et spesialisert mottak og behandlingstilbud til totalt 45 pasienter.
  • Øker antallet korttidsplasser på Pålsetunet til 25 plasser for å øke den generelle kapasiteten.

De nye tiltakene medfører få endringer for pasienter og ansatte.

Lillestrøm kommune vurderer sitasjonen og behovet for tjenestetilbud. Vi er i forkant og planlegger hele tiden for et større behov enn det vi til enhver tid har. Det gjør at vi kan øke behandlingskapasiteten på kort varsel hvis nødvendig.

Tiltakene iverksettes onsdag 1. april 2020.