NRK ett steg nærmere Lillestrøm

NRK har bestemt seg for hvilke tomter som er aktuelle for nytt hovedkontor. En av de seks tomtene er i Lillestrøm.

NRK har bestemt seg for hvilke tomter som går til «finalen» i kampen om å få NRKs nye hovedkontor, når de flytter fra Marienlyst. Av de 28 tomtene som NRK er tilbudt står seks tomter igjen som aktuelle - og Lillestrøm har en av dem. Avgjørelsen om flytting skal tas før årsskiftet.

Glad men ikke overrasket

Ordfører Jørgen Vik mottok avgjørelsen før helgen og er glad både på vegne av Lillestrøm og Romerike.

- Det vil bety mye for byen og regionen vår å få en så viktig nasjonal institusjon hit. Vi har ikke bare en tomt å tilby, men en hel by som vil spille på lag med NRK, sier ordføreren.

Han mener Lillestrøm tilfredsstiller alle kriteriene som NRK har stilt til stedet som NRKs nye hovedkontor skal ligge.

NRKs viktigste kriterier:

  • Beliggenhet
  • Tomtestørrelse
  • Naboforhold
  • Fremdrift
  • Egenskaper ved tomten

- Vi oppfatter at NRK er spesielt opptatt av beliggenhet og naboforhold. NRK har gitt tydelig uttrykk for at de ønsker å være en aktiv part som bidrar i byutviklingen. Ser en på formålene med NRK og deres samfunnsoppgave, sammenfaller det godt med det fokuset vi har på byutvikling og utvikling av vårt lokalsamfunn. Demokrati, mangfold og nyskaping er noen av områdene som er sammenfallende, og som gjør at NRK vil møte et lokalsamfunn å spille på lag med. En etablering i forlengelsen av kulturkvartalet vil ikke minst bidra til det som vi mener gir Lillestrøm et fortrinn i forhold til de andre kandidatene, avslutter Vik.

Alle veier fører til Lillestrøm

Lillestrøm stasjon er en av Norges største kollektivknutepunkt. Med 10 min til Oslo og Gardermoen vil tilgjengeligheten til NRK bli svært god. Bussterminaltomta, som er det alternativet som heter PULS i NRKs prospekt, ligger bokstavelig talt på stasjonen.

- Dette er en unik mulighet for NRK, og vi opplever at mange bedrifter ser det samme, sier næringssjef Maria Hoff.

Et av de beste eksemplene på dette er Norges Varemesse som fikk et oppsving etter flyttingen til Lillestrøm, hvor de doblet messearealet sitt og har blitt en viktig aktør i utviklingen av byen.

- Lillestrøm er en by i kraftig vekst hvor det skal skje mye de neste årene. De smarte velger Lillestrøm nå og blir med på denne oppturen, fortsetter Hoff.

Avgjørelsen tas ved nyttår

Avgjørelsen om hvor det fremtidige hovedkontoret skal ligge tas etter planen før nyttår. Det er styret i NRK som tar avgjørelsen etter innstiling fra kringkastingssjefen, og valget står mellom følgende steder:

Gamlebyen Oslo, Bryn, Storo, Løren, Lillestrøm og Lilleaker. I tillegg har ledelsen i NRK ytret at Tøyen og Klosterenga kan være aktuelle kandidater, uten at disse stedene er tilbudt NRK.