Rapport om smitteutbrudd på Sagdalen skole

I forbindelse med smitteutbruddet på Sagdalen skole i juni har Lillestrøm kommune og FHI kartlagt og evaluert utbruddet av covid-19.

Kommunen og FHI har kartlagt testdata, analysert ulike virustyper, gjort dybdeintervjuer av ansatte og sendt ut spørreundersøkelser til familier.

Målet var å evaluere egen utbruddshåndtering, videreformidle læringspunkter og kunnskap, og gjøre andre kommuner og nasjonale myndigheter bedre rustet til å håndtere utbrudd i fremtiden.

Hele rapporten kan lastes ned og leses her.