Sammen for bedre brannsikkerhet

Lillestrøm kommune og Nedre Romerike brann- og redningsvesen inngår samarbeid for å gjøre livet tryggere for risikoutsatte grupper.

Direktør for helse og mestring, Bjørg Torill Madsen og brann- og redningssjef Arne Stadheim har signert en samarbeidsavtale for å bedre brannsikkerheten for risikoutsatte grupper.

– For oss er det viktig at det er trygt å bo hjemme for utsatte grupper. Ved å samarbeide med brannvesenet kan vi gjøre en forskjell, sier Madsen.

Samarbeidet innebærer tettere dialog mellom de kommunale tjenestene og konkrete tiltak for å følge opp de innbyggerne som er ekstra sårbare for brann. I praksis vil dette lette arbeidet med å forebygge at brann oppstår og at folk omkommer i brann i Lillestrøm kommune. Avtalen betyr at:

  • Brannvesenet og kommunen skal ha en lav terskel for kontakt med hverandre når det gjelder brannsikkerhet for risikoutsatte grupper
  • Et sterkere fokus på karlegging og vurdering av brannsikkerhet i helse og- omsorgstjenesten
  • Brannvesenet bidrar til å styrke kommunens kunnskaper om brann og brannforebygging
  • Felles forebyggende informasjonsarbeid rettet mot risikogruppene

– Vi må derfor jobbe for sikre disse menneskene. Derfor er vi i NRBR svært glade for å ha signert avtaler med alle våre kommuner om å trygge de mest utsatte innbyggerne, avslutter Stadheim.