Testing av barn, elever og ansatte ved skole og barnehager

I forbindelse med at barnehager og skoler (1. - 4. klasse) gjenåpner, har FHI åpnet opp for at barn, elever og ansatte i åpnede skoler og barnehager skal være med på listen over prioriterte grupper for testing.

Lillestrøm kommune har økt sin testkapasitet, og er klar for å teste alle som er i prioriterte grupper. Det betyr at barn og ansatte i gjenåpnede barnehager og skoler kan ta kontakt for vurdering av testing hvis de har symptomer på akutt luftveissykdom som beskrevet under.
Det er viktig å formidle at det kun er de med symptomer på akutt luftveissykdom eller som lege mistenker har covid-19, som skal testes. Symptomer på akutt luftveissykdom er:

  1. Feber
  2. Hoste
  3. Tungpustethet

Dette gjelder for både barn og voksne. Det er ikke anbefalt å teste personer uten symptomer.

Hvis barnet har feber og i tillegg enten hoste og/eller tungpustethet kan dere ta kontakt med fastlegen eller koronatelefonen i Lillestrøm for vurdering av testing: 94 00 70 02.

Hvis barnet trenger legetilsyn må dere kontakte fastlege på dagtid eller legevakt på kveld/helg.

Vi oppfordrer alle til å ha fortsatt fokus på god håndhygiene og hostehygiene, samt holde barna hjemme fra barnehagen eller skolen hvis de blir syke. Barn med forkjølelse eller annen sykdom som ikke er korona skal holdes hjemme i minst ett døgn etter at de er blitt helt friske. Barn med påvist korona skal holdes hjemme i tre dager etter at de har blitt helt friske, men minst 8 dager totalt.