Bidra til et bedre nærmiljø med riktig bilvask

Det kan være bra for bilen å bli kvitt veistøv, salt og andre partikler som bidrar til rust og lakkskader. Samtidig er det viktig å vaske bilen din på en bærekraftig måte som er bra for miljøet.

Det er mange måter du kan bidra til et bedre nærmiljø på. Vasker du bilen ved en godkjent vaskehall i stedet for hjemme på gårdsplassen sparer du den lokale bekken for skadelige utslipp.

Forurenset vaskevann

Vasker du bilen på gaten, parkeringsplassen eller på andre asfalterte flater? Vaskevannet etter en bilvask inneholder blant annet giftige tungmetaller, olje- og drivstoffrester og forurenset veistøv. Når dette vannet renner ned i sluk og andre avløp, kan det ende opp med å forurense og skade både dyr, planter og lokale vann/vassdrag.

Anbefaler vaskehaller

Lillestrøm kommune oppfordrer innbyggerne sine til å vaske bilen i vaskehaller fremfor hjemme på gårdsplassen. Vaskehaller har systemer for å fange opp mye av forurensningen som kommer fra bilene og vaskemidlene som benyttes, slik at innholdet av forurensede stoffer i avløpsvannet holdes på et lavt nivå.

Svanemerkede vaskehaller er aller best

Det aller beste er å vaske bilen i en svanemerket bilvaskehall. Da er du sikret at vaskehallen har et renseanlegg, at det benyttes miljøvennlige vaskemidler og at vannforbruket er redusert til et minimum.
Dersom du allikevel ønsker å vaske bilen hjemme, anbefales det at du benytter deg av svanemerkede produkter, at du vasker bilen på gress- eller grusunderlag og at du ikke vasker bilen oftere enn nødvendig.

Mer informasjon om bærekraftig bilvask finner du på https://brabilvask.no/