Veterandagen 8. mai 2020

Kjære veteran fra internasjonale operasjoner.

På årets 8. mai feirer vi tre ting. Frigjøringsdagen, 75-årsmarkering for krigens slutt og våre militære veteraner. Disse tre henger uløselig sammen. Kort tid etter krigens slutt deltok Norge i Tysklandsbrigaden for å sikre freden. Siden den gang har over 100 000 norske soldater tjenestegjort i konfliktfylte områder over store deler av verden.

Vilje til å bære byrden regjering og storting har bestemt og lojalitet til nasjonen, kjennetegner veteranene. Å løse krevende oppdrag under kummerlige forhold langt fra familie og venner krever evne til å tåle ubehag, savn og frykt samtidig som jobben gjøres.

For mange er tiden i utenlandstjeneste en berikelse som gir mange gode minner. Kameratskap og vissheten om at en har gjort en solid innsats for å hjelpe andre mennesker gjør godt å tenke tilbake på.

Men prisen kan være høy. For noen er minnene vonde. Opplevelser henger igjen og fredelige Norge kan oppleves fremmed. Man kommer ikke helt hjem, adrenalinet forsvinner ikke. Vi som samfunn forstår disse utfordringene og vi skal prøve å hjelpe der vi kan. Våre kommunale veteranplaner er et ledd i dette.

8. mai i fjor fikk alle kommunene på Nedre Romerike oversendt et rammeverk for en egen kommunal plan for ivaretagelse av militære veteraner. Nå, ett år senere, har de fleste av kommunene på nedre en egen plan eller er i prosess med å få det. Alle har en veterankontakt som også er en del av et veterannettverk kommunene mellom.

I fjor arrangerte ordførerne på Nedre Romerike for første gang i fellesskap en middag for veteraner med deres familie for å markere dagen. Vi hadde sett frem til å gjøre det igjen. Dessverre må vi vente med å møtes, men vi har ikke glemt dere.

I dag 8. mai 2020 vil vi gjerne få takke våre veteraner. Deres innstas og oppofrelse fyller oss med respekt og ydmykhet. La oss bruke dagen i dag på å feire freden og de som beskytter den.

Ståle Grøtte, ordfører i Rælingen og leder av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Gudbrand Kvaal, ordfører i Aurskog-Høland
Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm
Inge Solli. Fung, ordfører i Nittedal
Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog