Vi søker deltakere til to oppgaveutvalg

Vil du være med å utvikle Fetsund sentrum eller være med å utvikle et aldersvennlig samfunn? Nå søker vi personer til to oppgaveutvalg som skal ta tak i disse utfordringene.

Fetsund sentrum

Vil du være med å utvikle Fetsund sentrum?

Lillestrøm kommune skal planlegge hvordan Fetsund sentrum skal utvikles framover. I den sammenheng opprettes det et oppgaveutvalg som skal gi innspill og medvirke i forkant av de formelle planprosessene.

Oppdraget

 • Hva er Fetsunds identitet og særpreg, og hvordan kommer dette til uttrykk i dag?
 • Hvordan kan identiteten styrkes og videreutvikles?
 • Hva oppfattes som Fetsund sentrum i dag?
 • Hvordan ser Fetsund sentrum ut om 10 år? 50 år?
 • Hva er bra med Fetsund sentrum? • Hva er de største utfordringene i Fetsund sentrum?
 • Hvilke områder krever opprustning? Hva burde gjøres?
 • Hvilke servicetilbud/ tjenestefunksjoner/ aktivitetstilbud ønskes?
 • Hva er viktig å legge vekt på i utformingen av ny bolig- og næringsbebyggelse?

Oppgaveutvalgets oppdrag er å finne svar på disse spørsmålene og utarbeide en rapport som kommunen kan bruke som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med områdeplanen for Fetsund sentrum. Arbeidet foregår på utvalgets møter, og det betales møtegodtgjørelse for alle møter man deltar på. Det anslås at det vil være behov for 5-7 møter, og arbeidet skal være ferdig innen juni 2021.

Hvem søker vi?

Vi søker ti innbyggere fra Lillestrøm kommune, hvorav åtte må ha tilhørighet til Fetsund. I tillegg vil fem politikere inngå i utvalget. Vi søker innbyggere i alle aldere og livssituasjoner.

For å få en god sammensetning ber vi om at du oppgir alder og hva du arbeider med, i tillegg til en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta.

Frist for påmelding er 16. oktober.

Søk oppgaveutvalg for Fetsund sentrum

Aldersvennlig samfunn

Vil du være med å utvikle et aldersvennlig samfunn?

Lillestrøm kommune nedsetter et oppgaveutvalg hvor temaet er å styrke det aldersvennlige samfunnet. Vil du være med?

Oppdraget

Oppgaveutvalget skal komme med forslag til hvordan kommunen kan styrke innsatsen innenfor hvert av de fem deltemaene som aldersvennlige samfunn er delt opp i:

 • Planlegge egen alderdom
 • Eldrestyrt planlegging
 • Nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner
 • Partnerskap på tvers av sektorer
 • Seniorressursen

Arbeidet foregår på utvalgets møter, og det betales møtegodtgjørelse for alle møter man deltar på. Det skal utarbeides en rapport som kommunen kan bruke som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med å utvikle et aldersvennlig samfunn. Det anslås at det vil være behov for 5-7 møter, og arbeidet skal være ferdig innen mai 2021.

Hvem søker vi?

Vi søker ti innbyggere fra Lillestrøm kommune, som skal danne utvalget sammen med fem politikere. De fleste representantene bør være 65 +, men vi ønsker også medlemmer som er i aldersgruppen 45 – 55. Vi ser etter deg som har interesse og engasjement for utforming av lokalsamfunn og hva som fremmer gode inkluderende miljøer, interesse for frivillig arbeid eller har erfaring fra- eller nettverk i lokalt næringsliv, interesse for faktorer som fremmer mestring og god helse eller interesse for bruk av sosiale medier og teknologiske løsninger.

For å få en god sammensetning ber vi om at du oppgir alder, i tillegg til en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta.

Frist for påmelding er 16. oktober.

Søk oppgaveutvalg for et aldersvennlig samfunn

Har du spørsmål?

Kristin Storløpa

Telefon: 971 16 001