Innspillene skal vurderes i forhold til kommunens vedtatte langsiktige arealstrategi.

Kommunen vil prioritere de innspillene som vurderes som aktuelle for videre utredning av forslag til kommuneplanens arealdel.

Forslag til prioritering blir lagt fram til behandling i formannskapet 12. januar 2022 (sak 2/2022)