Mange tenker kanskje at våren og påsken er tid for bråtebrann, kvistbrenning eller brenning av hageavfall. Det er forbudt i Lillestrøm kommune. Forbudet reguleres gjennom lokal forskrift som ble vedtatt for den nye kommunen på sensommeren i fjor.

Det kan være at ikke alle innbyggere i storkommunen har fått med seg den nye lokale forskriften, for gamle Sørum kommune hadde nemlig ikke en slik. Brannvesenet får hver vår mange spørsmål om hva som er lov når det gjelder åpen brenning i kommunene, og i Lillestrøm kommune er det altså ikke lov å tenne bråtebrann, brenne kvist eller brenne hageavfall.

Forurensningsloven

Forskriftene er hjemlet i forurensningsloven, og hovedhensikten å forhindre forurensning og helseproblemer. Brannvesenet setter stor pris på at forskriftene i tillegg kan forebygge branner. Dessverre er det flere eksempler på at bråtebrenning og liknede har ført til brann i både boliger, stabbur og låver.

Dette er lov

Den lokale forskriften i Lillestrøm kommune sier at åpen brenning innenfor kommunens grenser er forbudt. Noen naturlige unntak er beskrevet i forskriftene, og der er derfor lov å:

  • å grille, bruke utepeis og tenne mindre bål i forbindelse med matlaging, i hagen og annen innmark på privat grunn. Men det må ikke plage naboer og lignende. Du må bruke rent trevirke eller kull.
  • å bruke flyttbare grillinnretninger på samlingsplasser og fellesområder. Men du må rydde opp etter deg på en forsvarlig måte (for eksempel slokke bålet og fjerne søppel)
  • å bruke godkjente helårs bålplasser der kommunen har slike
  • å tenne kaffe- og turbål i eller i nærheten av skog og annen utmark utenom tiden 15. april til 15. september.

Dette betyr at annen brenning som bråtebrann eller brenning av hageavfall og lignende er forbudt dersom man ikke har fått en særskilt tillatelse av kommunen. Den som ønsker å søke kommunen om å få brenne, må gjøre dette i god tid. Søknaden må sendes til kommunen ved lokal forurensningsmyndighet. Kommunen vil under behandlingen av søknaden innhente uttalelse fra brannvesenet.

Ved brudd på forskriften kan man risikere pålegg, mulkt eller ansvar for refusjon av myndighetens utgifter knyttet til håndtering av hendelsen.

Les hele forskriften

Les mer om bål og brenning på brannvesenets sider.