Lørdag 5. juni skal FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) gjennomføre en test av et skuddlokaliseringssystem inne på FFIs område på Kjeller.

I tidsrommet fra 11.00 til 15.00 vil det derfor bli avfyrt en rekke skudd.

FFIs sikkerhetsenhet vil stenge av inngangene til instituttet og ha kontroll over eventuelle andre ansatte som er på instituttet i tidsrommet.