For de barna som ikke kan ha ferie disse to ukene, lager vi et tilbud i fire av kommunens barnehager.

Dette ble vedtatt i kommunestyret onsdag den 12. oktober. Kommunestyret ba også kommunedirektøren om å samarbeide med de private barnehagene om ferieavviklingen, slik at opplegget blir mest mulig fleksibelt både for barna og de ansatte i barnehagene.

Ordningen med redusert sommertilbud i barnehagene skal evalueres høsten 2023.