Den 22. desember ble det fylt biofyringsolje i et påfyllingsrør ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Påfyllingsrøret var ikke lenger i bruk og er tilsluttet et teknisk rom i bygget. Oljen har deretter rent videre i avløpsnettet og til Nedre Romerike avløpsselskap (NRA) sitt renseanlegg. 

– Lillestrøm kommune undersøker nå berørte ledningsnett og pumpestasjoner for å sikre at oljen har kommet fram og er fanget opp av renseanlegget. I tillegg skal alle rutiner ved påfylling av biofyringsolje gjennomgås på nytt for å unngå fremtidige hendelser, sier Vidar Almsten, som er kommunalsjef for Eiendom i Lillestrøm kommune.