Varselet kommer i forbindelse med at Lillestrøm kommune publiserte et dokument som inneholdt sensitive opplysninger på offentlige journal, den 29. september i år.

Lillestrøm kommune anser overtredelsen som alvorlig, og forstår og aksepterer Datatilsynets behov for å reagere. Kommunen har frist til den 12. desember med å svare på varselet.