I løpet av uke 16 2021 begynner vedlikeholdsarbeidet av hovedvannforsyningen ved Hammeren og i Tretjerndalen som skal sikre deg og fremtidige generasjoner nok og godt vann. Anleggsmaskiner skal inn i området fra Sørum skole og inn til arbeidsområdet ved Hammeren.

Det vil bli noe transport av steinmasser i området med lastebiler. Arbeidet vil variere i intensitet, men vil foregå på hverdager i tidsrommet mellom klokken 7 og 19. Alle sjåfører er blitt gjort særlig oppmerksom på at det er skolebarn i området, og vi forsøker å unngå tung trafikk i tiden rundt skolens start på morgenen.

I korte perioder kan det bli mye trafikk, og vi vil da særlig holde naboer og skole godt orientert. Det er mulig å bruke veiene og turområdet, men vi ber om at alle viser særlig aktsomhet i anleggsperioden.

Det er NRV som gjennomfører arbeidet.