Møtet tar også for seg ulike synspunkter på planen. Viken fylkeskommune, Eiendomsforum, Næringsrådet samt innbyggernes, barns og unges synspunkter vil være representert. I tillegg gjennomgås innkomne høringsuttalelser.

Møtet starter klokken 18 i kommunestyresalen i Lillestrøm rådhus.