Øvelsen starter tirsdag 26. april og avsluttes fredag 29. april. Øvelsen foregår i områdene rundt Nebbursvollen, Volla, Vigernes og sentrum av Lillestrøm by. I tillegg vil Heiemevernet også øve i andre områder i kommunen.

Denne treningen har vært planlagt lenge og er dermed ikke en respons på situasjonen i Ukraina.

Heimevernet skal synes mer der folk bor, også i byene. Derfor vil treninger i byområder bli mer normalt fremover.

Treningen innebærer synlig tilstedeværelse av bevæpnede HV-soldater og kan til en viss grad påvirke trafikkavvikling i perioder, selv om Heimevernet vil unngå dette i størst mulig grad fordi de ikke ønsker å være til hinder for sivilbefolkningen. Det kan ved enkelte tilfeller bli benyttet øvingsammunisjon. 

Alle aktiviteter vil varsles til politiet i forkant. Det vil bli skiltet om at det øves. Ved spørsmål eller hendelser vil man kunne kontakte det militære personellet som går i gule vester i området eller sende Heimevernet en e-post.