Det blir enhovedscene/musikkteltpå Stortorget, et musikktelt på Torvet, en scene utenfor Lillestrøm Kultursenter, en scene i Kirkeparken og en scene i Rådhusparken. Tivoliet blir i hovedsak i Rådhusparken, samt med noen attraksjoner i Storgata.

Byfesten kan i den sammenheng også bidra til forstyrrelser for noen av dere som bor og har deres virke i Lillestrøm Sentrum.

Sentrumsgatene vil være stengt fra mandag 13. juni kl. 07.00. De vil bli åpnet igjen for normal ferdsel mandag 20. juni kl. 22.00.

Stortorget vil bli disponert av Byfesten i perioden mandag 6. juni –torsdag 23. juni. Torvet vil bli disponert av Byfesten i perioden mandag 13. juni –torsdag 23. juni. Man må påregne aktivitet fra morgen til kveld i hele perioden.

Det er tatt hensyn til at ferdsel ut og inn av parkeringskjellere og bakgårder skal kunne la seg gjennomføre tilnærmet normalt.