Dette skjedde

Lørdag kveld ble det meldt om et fiberbrudd hos Telenor, og seks basestasjoner falt ut. De aktuelle basestasjonne lå på strekningen Fetsund - Garderåsen - Asak - Kjeller. I tillegg var 935 bredbåndskunder berørt. Telenor estimerte at feilen ville være rettet tidligst i løpet av søndagen.

Hvis du mangler dekning

Den som manglet mobildekning og hadde behov for å oppnå kontakt med nødetatene ble oppfordret til først å gå ut eller flytt seg litt rundt. Hvis man fortsatt ikke oppnådde kontakt var oppfordringen å oppsøke en av kommunens døgnbemannede institusjoner.

Dekning akseptabel

Telenor opplyste om at basestasjonene som fortsatt var operative ga akseptabel dekning i alle tettbebygde områder, og langs alle viktige veistrekninger. Det kunne likevel være noen brudd i dekningen.

Kommunen ble varslet om situasjonen av statsforvaler lørdag i kveld, men feilen skulle ha oppstått kl. 1521 i ettermiddag. 

Kart

De berørte basestasjonene og området som mista mobildekning.

Kart