Om høringen

Lillestrøm kommune foreslår i saken endringer i lokal forskrift i samsvar med anbefalinger og ønske fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS som er kommunens brann- og redningsvesen. Endringene er i hovedsak av språklig art og for å sikre samsvar med overordnet regelverk.
Saksfremlegg, høringsnotat og forslag til forskrift kan lastes ned fra møtet i formannskapet den 29. november i sak 50/23

Lillestrøm kommune tar sikte på at forskriften skal tre i kraft fra 1. mars 2024.

Har du innspill?

Du kan sende ditt innspill til postmottak@lillestrom.kommune.no  eller til Lillestrøm kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Fristen for å komme med innspill er 12. januar 2024. Merk innspillet med saksnummer 23/23995.

Kontakt

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Bård Stadheim på e-post:  bast02@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00 for å bli satt over til saksbehandler.