En tilvisningsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Boligene

Lillestrøm kommune har behov for ca. 200 utleieboliger. Boligbehovsantallet er ikke endelig og vil kunne økes/endres i løpet av de kommende årene. Disse boligene vil Lillestrøm kommune, til enhver tid, ha rett til å tilvise til personer som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Spesielle brukertilpasninger og brukermedvirkning må påregnes i avtale om bolig/leiligheter med tilvisningsavtale.

I hovedsak er alle typer boenheter av interesse.

Dersom boligene skal finansieres i Husbanken må disse prosjekteres iht. Husbankens krav til boligkvalitet og livsløpsstandard.

Boligene skal ha samme kvaliteter som selveierboliger i gode og trygge bomiljøer. Lillestrøm kommune ønsker å tilby boliger som ligger i ulike deler av kommunen med nærhet til offentlig kommunikasjon.

Finansiering

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om lån eller lån og tilskudd til utleieboliger til vanskeligstilte i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om tilvisningsavtaler, lån og tilskudd, se Husbanken.no.

Krav til tilbudets innhold

  • Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Tilbudet må inneholde:
  • beskrivelse av utleieselskapet og prosjektet med tegninger (plan, snitt og fasadetegninger) samt situasjonsplan
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • husleienivå
  • kvalitet- og boligstandard
  • overtagelsestidspunkt/ tilgjengelighet
  • boligenes beliggenhet ift. offentlig kommunikasjon, skole/barnehage

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Innlevering av tilbud

For mer informasjon eller innlevering av tilbud, ta kontakt med:

Lillestrøm kommune v/Åse Hoelsæter

Telefon: 992 67 497
E-post: postmottak@lillestrom.kommune.no


Mer informasjon om tilskuddsordning, Husbankfinansiering og krav til utleieselskap på Husbanken.no