Hensikten med seminaret er å gå gjennom de siste endringene som følge av vedtaket i kommunestyret 15. juni i år.

Fra avdeling plan stiller avdelingsleder Kristin Dale Selvig og sjefarkitekt Lena Hammer. 

Seminaret er for politikerne hvor invitasjon er sendt til alle politikere i HMS, formannskapet og kommunestyret. Disse har anledning til å stille spørsmål underveis, men alle kan møte opp som tilhørere.