Geoteknikere har gjort tester i området, og anser det som trygt. Vurderingen er at utglidningen har forekommet i de øvre sandlagene. Kommunen vil uansett ha tilsyn med området gjennom helgen.

Dette skjedde torsdag 27. april

Politiet har evakuert beboerne på én adresse. Det er ikke aktuelt å evakuere flere, etter en vurdering fra geotekniker og politiet.

Utglidningen er rundt 4-5 meter bred og 20 meter lang. Den påvirker bekken i bunnen av ravinen, men bekken er ikke tett. Et avløpsrør er knekt. Kommunen kontaktet geotekniker, som var på befaring torsdag kveld, og som vil fortsette arbeidet i dag, fredag. 

En mindre utglidning overvåkes

I tillegg er det oppdaget en mindre utglidning ved en bussholdeplass i nærheten. Vi overvåker denne utglidningen også.

Hva skjer?

Naboer i området vil bli oppdatert med melding på kommunens innbyggerportal hvis det skjer noe nytt i saken.

Kart over området

Kartet viser, gult felt, hvem som mottar SMS-varsel i forbindelse med utglidningen.

Oversiktskart