Saken legges nå ut til høring, slik at de som har meninger og innspill til hvordan hundehold og da spesielt i det offentlige rom skal skje. Kommunestyret står fritt til å velge å ha en lokal forskrift eller bare forholde seg til Lov om forsvarlig hundehold.

Saken har vært til behandling i formannskapet og her kan du se og lese saksfremlegget, forslag til ny forskrift og andre dokumenter i saken.

Det fremgår av saksfremlegget at det er 5 hundegårder i kommunen, mens det rette tallet er 6 hundegårder, som det fremgår av forskriften.

Hvem kan gi innspill

Privatpersoner, borettslag, sameier, lag og foreninger og andre kan gi sine innspill.
De kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no eller Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Merk innspillet med saksnummer 22/26847.

Har du spørsmål til saken

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med Ewa Karwatka på e-post: ewka01@lillestrom.kommune.no, eller kontakte kommunens sentralbord på telefon 66 93 80 00, for å bli satt over til saksbehandler.