Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan du som pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene. Svarene du gir vil vi sammen med andre kommuner bruke i vårt kvalitetsarbeid om pårørende. 

Delta i undersøkselse her

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Uviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester USHT Innlandet (Oppland) og Senter for Omsorgsforskning Øst. Undersøkelsen er anonym og svarfrist er 31. mars 2024.