Dagfinn Cock ny direktør for oppvekst

Dagfinn Cock er ansatt som ny direktør for oppvekst i Lillestrøm kommune.Han får ansvar for skoler og barnehager, barnevern, pedagogisk- psykologiske tjenester og helsetjenester til barn og unge.

Dagfinn Cock kommer til Lillestrøm fra en tilsvarende stilling i Lørenskog kommune, hvor han har vært direktør for oppvekst og utdanning. I Lørenskog startet han som pedagogisk konsulent i 1997, etter blant annet å ha avlagt hovedfagseksamen i pedagogikk ved UiO. Hovedfaget har han senere toppet med utdanning i prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold, og en delmaster i ledelse fra BI.

Cock begynner i stillingen den 28.april. Han overtar etter Arild Hammerhaug, som startet som leder for lokalstyret i Longyearbyen i januar i år.