Digital opplæring til eldre

Hvis du har internett hjemme, så kommer vi gjerne og hjelper deg i gang med å bruke bibliotekets og Helsenorges tjenester på nett.

Lillestrømbibliotekene ønsker å styrke eldres mentale helse ved å øke deres digitale ferdigheter. Vi ønsker å motvirke isolasjon og ensomhet ved at flere eldre, ved hjelp av digitale tilbud, kan opprettholde sin leseinteresse, delta i digitale arrangementer og ha sosial omgang i det offentlige rom.

Vi gir opplæring i:

  • Grunnleggende bruk av iPad og e-post
  • Lillestrømbibliotekenes hjemmeside - Gir deg oversikt over hva som skjer i våre bibliotek, åpningstider, søke etter bøker etc. Her kan du også delta på digitale arrangementer og lese bokanmeldelser.
  • BookBites – Her finner du bibliotekets digitale bøker og lydbøker.
  • Filmbib – Se kortfilmer og dokumentarer på nett.
  • PressReader - Les aviser og tidsskrifter på nett.
  • Helsenorge.no – Her finner du for eksempel: koronasertifikat, prøvesvar fra sykehus, og fornyelser av resepter.

Ipader til utlån

Prosjektet Digital opplæring til eldre er resultat av prosjektmidler Lillestrømbibliotekene har mottatt fra Helsedirektoratet. Det blir stadig viktigere å kunne benytte seg av mobil, pc og nettbrett for å kommunisere med omverden. Vårt mål er å tilby digital opplæring til eldre bibliotekbrukere slik at de kan nyte godt av bibliotekets tjenester på linje med øvrige innbyggere. Fra Elkjøp-fondet har Lillestrømbibliotekene vært så heldige å få 20 iPader. Dette gjør at vi kan ha et tilbud om utlån av iPader i prosjektperioden. Deltakere som ikke selv har en iPad, kan låne en fra biblioteket i opplæringsperioden.

Besøksbibliotekaren

Vi har allerede et oppsøkende tilbud til innbyggerne, og det er denne oppsøkende tjenesten vi nå utvider til også å kunne omfatte digital opplæring.

Besøksbibliotekaren sørger for litteratur til personer som har problemer med å komme til biblioteket ved egen hjelp, av ulike fysiske eller psykiske årsaker. Tjenesten defineres ikke med en aldersbegrensning, men brukergruppen består hovedsakelig av eldre mennesker som bor hjemme eller på en institusjon. Dette er mennesker med en livslang interesse for, og glede av litteratur. Disse brukerne får faste besøk av besøksbibliotekaren.

Målgruppen for prosjektet er i utgangspunktet dagens brukere av Besøksbibliotekaren. Gjennom samarbeid vil vi i tillegg forsøke å nå en litt yngre, friskere del av eldregruppen. Eldre som trenger hjelp for å nyttiggjøre seg digitale tilbud. Som deltaker i prosjektet vårt er det nødvendig å ha nettilgang hjemme, og selvfølgelig ha lyst til å ta i bruk Helsenorge.no og/eller bibliotekets digitale tilbud.

Ta kontakt på telefon: 90 40 47 73 eller send oss e-post: oppsokendebib@lillestrom.kommune.no