Informasjonskvelder om psykisk helse: Å ta seg frem i livet

Mandag 24. januar og 7. februar er det informasjonskvelder om det å forholde seg til psykiske helseutfordringer.

Gjennom disse informasjonskveldene ønsker vi å øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser for alle som har interesse av temaet. Arrangementene er gratis.

Når

Mandag 24. januar og 7. februar, klokka 18.00 - 20.30 på Scene 5, Lillestrøm kultursenter.

Program

24. januar - Tvangslidelser

 • Informasjon om fire dagers OCD behandling fra Lola Uvsbakk , Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, teamleder OCD teamet, DPS Nedre Romerike.
 • Innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende.
 • Det er satt av god tid til spørsmål.
 • Servering av kaffe og te.

7. februar - Bipolar lidelse type 1 og 2

 • Berit Oust, psykologspesialist og Helga Fjørtoft, overlege/seksjonsleder forteller om temaet.
 • Innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende.
 • Det er satt av god tid til spørsmål.
 • Servering av kaffe og te.

Arrangør

 • Ahus ved ARA og DPS Nedre Romerike.
 • Lillestrøm, Rælingen, Aurskog Høland, Enebakk og Lørenskog kommuner.
 • Landsforeningen for pårørende innen
  psykisk helse (LPP), Mental Helse og
  Lillestrøm kultursenter.