Newcastlesyke hos syke duer

I høst er det funnet mange døde ville duer smittet med Newcastlesyke på Østlandet. For å hindre spredning av sykdommen innfører Mattilsynet infisert sone og portforbud i 34 kommuner, inkludert Lillestrøm

Tiltakene gjelder alle som har dyrehold med fugl, enten du har tre høner i hagen eller du driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Forebyggende tiltak i infisert sone

Alle fugler i infisert sone for fugleinfluensa må nå holdes inne, ev. ute i en innhegning med tett tak og skjerming på sidene som hindrer at ville fugler har tilgang. Har du færre enn 50 fugler gjelder likevel noen unntak.

I tillegg er det innført følgende forebyggende tiltak i den infiserte sonen:

 • Forbud mot bruk av utendørs vannreservoarer
 • Fôr og vann til fugler skal være beskyttet
 • Forbud mot markeder og utstillinger med fugler
 • Forbud mot øvelsesflygning for duer
 • Forbud mot å bruke duer for trening av jakthunder

Du finner informasjon om de forebyggende tiltakene som fugleeiere i infisert sone må følge på Mattilsynets nettsider

Varsle Mattilsynet

Finner du syke eller døde ville fugler i områder der smittsom sykdom kan mistenkes, skal du kontakte Mattilsynet per e-post til postmottak@mattilsynet.no

Dette gjelder først og fremst:

 • duer
 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadefugler
 • rovfugler
 • kråkefugler
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke.