Pris til Slettaparken

Sletta park på Sørumsand har blitt kåret til Østlandets beste uterom i klassen for tettsted og friområder.

Slettaparken går med dette videre til kåring av Norges beste uterom i samme kategori. Dette skjer under finalen tirsdag 6. juni 2023.

Konkurransen arrangeres av Norsk Kommunalteknisk forening og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører.

Fakta om Slettaparken

  • 2 648 m2 stort med møblert sone med sittebenker, uformelle hengekøyer og lekeplass
  • Et samarbeid mellom Lillestrøm kommune og utbyggere av Linjekvartalet
  • Parken gir en merverdi for området i form av infrastruktur både med veier og overvannshåndtering.
  • En viktig møteplass når sentrum bygges ut.
  • Parken er en forbindelse mellom sentrum og Glomma-området, og turveien langs Glomma/Kuskerudnebben.

Ballplasser og lekeplasser

Her finner du en oversikt over ballbaner, lekeplasser, hundeluftegårder og treningssteder.