STYRK er vinner av frivillighetsprisen 2022

Lillestrøm kommunes frivillighetspris er delt ut for første gang og vinneren ble STYRK, en forening av ildsjeler som jobber for å tilrettelegge friluftsområder.

Prisen ble delt ut av ordfører på frivillighetskonferansen 5. desember. Prisen er en plakett og 30.000 kroner.

Juryens begrunnelse

STYRK er en forening av ildsjeler som jobber for å tilrettelegge friluftsområder i området rundt gamle Fet kommune. De rydder og merker kilometervis med stier, bygger broer og setter opp hvilekrakker. Deres arbeid fører til at langt flere kan benytte seg av de naturområdene kommunen har å by på. De skaper inkludering, samhold og fellesskap gjennom sitt arbeid, og samtidig bærer fram en viktig kulturarv.

STYRK har gjennom omfattende arbeid gitt utallige mennesker mulighet til å oppleve nye deler av kommunen. De har skapt gode møteplasser, formidlet lokale historier om ulike steder og personer, og bidratt til at alle kan delta.

De har planlagt og gjennomført store prosjekter og samarbeidet godt med mange ulike aktører, både innen frivillig- og offentlig sektor. STYRK har uselvisk arbeidet for at alle innbyggere i kommunen skal ha god tilgang på de rike naturopplevelsene kommunen har å by på.

Om prisen og juryen

Lillestrøm kommunes frivillighetspris er en årlig pris som deles ut for første gang. Det er en hederspris som tildeles til en frivillig aktør som har gjort en fremragende frivillig innsatts til det beste for kommunens innbyggere. Vinneren skal ha gjort en enestående frivillig innsats, enten over tid, eller i en tidsavgrenset periode, og innsatsen skal ha ført til en stor positiv effekt for kommunen, sitt lokalmiljø og sitt samfunnsfelt.

Vinneren velges ut av en jury som består av representanter fra kommunens frivilligsentraler og hovedutvalget for kultur.

Det er mottatt mange gode nominasjoner av verdige kandidater i år.

Juryen består av

  • Juryleder: Inge Huseby Ulekleiv (AP)
  • Øyvind Slora (Frp)
  • Arne Vik (Skedsmokorset frivilligsentral)
  • Christine Abbott (Sørum frivilligsentral)
  • Anneth Winger (Fet frivilligsentral)
  • Trine Dehli Cleve (Skedsmo frivilligsentral)

Les mer om prisen