Teknologiløftet

I Lillestrøm kommune øker antallet eldre bratt de kommende årene. De fleste ønsker å mestre hverdagen sin selv, men det vil være flere som trenger tjenester fra kommunen. Sykehusene vil ikke kunne følge opp alle som har behov for behandling og oppfølgning for sykdom og plager. Kommunen og de pårørende må bidra.

Ambisjonsnivået vårt er ikke bare å møte disse utfordringene. Samtidig skal vi bygge gode og trygge tjenester for innbyggerne. Teknologi står sentralt i ambisjonene, slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig, og klare selv. Vi kaller det Teknologiløftet.

Teknologi gir trygghet

Hei! Vil du følge med på hva som skjer med teknologiløftet nå?

Les mer om hvordan Lillestrøm kommune tar i bruk teknologi i helsetjenestene.

Skreddersøm

I Lillestrøm vil vi skreddersy tjenestene, blant annet gjennom bruk av helseteknologi. Slik kan vi bygge personlige tjenester som er til det beste for innbyggere, brukere og ansatte. Når kommunen tar i bruk teknologi som gjør det mulig å mestre livet i eget hjem lenger, og utsetter behov for mer omfattende tjenester, skal vi ikke finne brukere som passer teknologien. Vi skal finne teknologi som passer brukeren og ta utgangspunkt i den enkeltes situasjon. Kanskje det allerede finnes en smartklokke i hjemmet? En eLås? Kanskje et system for styring av lys og varme? Dette kan vi koble på våre systemer, slik at forbrukerteknologien bidrar til å bygge de helse- og mestringstjenestene som brukeren har behov for.

Kommunen skal samarbeide tett med pårørende. For pårørende betyr dette løftet at teknologien kan støtte og avlaste dem som har krevende omsorgsoppgaver hjemme, på et tidligere tidspunkt.

Ny type tjenester

Teknologiløftet betyr at tjenestene blir annerledes. Teknologien vil for eksempel føre til at folk klarer seg mer selv, og mottar færre besøk fra hjemmetjenesten. Mange setter pris på den friheten som ligger i å mestre sin egen hverdag, og dermed styre sin egen tid.

Teknologiløftet 2023

Lillestrøm kommune skal bruke 17,3 millioner kroner på Teknologiløftet i 2023.

  • Deler av tjenesten innenfor Helse og mestring omorganiseres for å støtte opp under endrede tjenester og nye ansvarsområder for teknologi.
  • Vi oppretter en avdeling for samhandling og respons.
  • Vi etablerer et testlaboratorium for utprøving av teknologi.
  • Tildeling av tjenester skal ha teknologi som førstevalg, med gode testperioder.
  • Vi skal hente inn og systematisere data fra brukerne, slik at vi kan videreutvikle og forbedre tjenestene våre.
  • Teknologiløftet skal bidra til at brukere opplever trygghet for at hendelser oppdages og følges opp, og at kommunens personell kan fokusere på oppgaver som trenger deres kompetanse og tilstedeværelse.