Vår vekst er den tredje største i landet i antall innbyggere, bare Oslo og Stavanger kommune, har fått flere. Prosentvis har vi den 16. største prosentveksten i landet. Det betyr også at hvis veksten fortsetter ut året, vil vi nærme oss ca. 3.000 nye innbyggere i år.

Flere statistiske data om Lillestrøm kommune finner du hos Statistisk sentralbyrå.