Prisen ble delt ut av Varaordfører, Anette Elseth, som i sin tale fremholdt at dette er foregangskvinner som har hatt flere lederverv, vist vei og skapt mye positivt for svært mange i kommunen. Og deres engasjement tilhører sjeldenheten.

Juryen for frivillighetsprisen har i år lagt vekt på vinnernes ekstraordinære frivillige innsats over mange år. Enten det er humanitær bistand, beredskap eller å skape et lokalt tilbud til nærområdet. 

Om Berit Lekvold 
Berit startet som nestleder i Norsk folkehjelp i 1979, og tok over som leder i 1983 og vært leder siden. Det vil si at hun feirer 40 år som leder i år. Det er ikke bare Berit sin fartstid som gjør henne spesiell, men alt det hun har fått til. Alle tilretteleggingen for de frivillige som har ført til utallige timer med humanitært arbeid og hverdagsglede.  Tross sin godt voksne alder er hun fortsatt en virvelvind i sin iver over frivillighet. Det være seg 1. mai, 17. mai, TV Aksjon med mer, tar hun kontakt og spør om de skal stille opp med kaker, kaffe, vafler. Det må jo være noe for de som ikke kommer seg så mye ut - er en gjenganger i hennes vokabular.  

Om Hildur Roll-Hansen
Hildur har vært en aktiv frivillig fra begynnelsen av 80-tallet. Hun har blant annet sittet to perioder i kommunestyre, og har bidratt til oppstart av Stiftelsen Valstad cafe i 2000 , Sørum frivilligsentral i 2014, Flyktningguiden i Sørum Røde Kors i 2015 og folkeakademiet i Sørum i 2001. Hun har vært aktiv innen inkludering av flyktninger og bistandsarbeid i Ukraina allerede fra 1990-tallet.  For å sitere Stomperud-magasinet tidligere i år: Det er lett å bli glad i et menneske som Hilldur Roll Hansen. Det er lett å forklare hvorfor. Hun møter folk med interesse og utstråler raushet og vennlighet. Glimt i øyet har hun også, latteren sitter løst, samtidig som en samtale med henne ofte dreier seg om alvorlige temaer.

Dette er to kvinner som på hver sin måte har gjort et stort inntrykk på mange og som har bidratt til å forme det samfunnet vi lever i dag. Juryleder Inge Ulekleiv fremhevet i sin tale at det har vært hard konkurranse om å vinne prisen. Det har vært et rekordhøyt antall nominasjoner og 58 personer har spilt inn sine kandidater til prisen. Det viser et stort engasjement og at vi har en flott frivillighet i kommunen. Vi hadde kandidater fra alle grener av frivilligheten. 

Mer informasjon om frivillighetsprisen finn du her.