Juryens begrunnelse:

Kulturprisen i Lillestrøm kommune for 2023 tildeles Bingen lenseminneforening. Siden de ble etablert i 2011 har foreningen gjort en enestestående innsats med å ta vare på og formidle en meget viktig del av kulturarven i Lillestrøm kommune; Bingen lenser.

Fra 2015 til 2021 satte Bingen lenseminneforening i stand ett av de 51 gjenværende steinkarene i Glomma ved Bingen. Dette var et svært omfattende arbeid, hvor tømmerkasse og stein ble tatt ned i sin helhet og bygd opp på nytt. Karet har en størrelse på godt over 100 m2 og inneholder ca 300 m3 med sprengstein. Arbeidet foregikk ute på elva i vinterhalvåret. Foreningen har også restaurert en formannsbrakke og fløterbåten «Askeladden».

Foreningen har vært aktive i formidlingen av tømmerfløtingshistorien til både barn, unge og voksne. Dette har de gjort gjennom ulike aktiviteter og opplevelser som aktivitetsdager, elvevandringer, fløterfestivaler og formidlinger i Den kulturelle skolesekken.

De har også jobbet veldig godt med dokumentasjonsarbeidet, gjennom registreringer, artikler, bøker og film. Dokumentarfilmen «Kara på karet – fra treet i skogen til lensekar ved Bingen» hadde premiere i april 2022 og viser hele prosessen med restaureringen av steinkaret.

Gjennom sitt arbeid har Bingen lenseminneforening vist en helt unik «ståpåvilje» og dedikasjon. Enkelte av foreningens medlemmer har selv jobbet som fløtere, med førstehåndskunnskap om historien og tradisjonene.

Bingen lenser utgjør, sammen med Fetsund lenser, et helt unikt kulturmiljø i verdenssammenheng. Bingen lenseminneforening har vært viktige i arbeidet med å løfte fram lenseanleggene for lokale, regionale og nasjonale myndigheter, med ambisjon om å komme på listen til Unesco over de viktigste kulturminner og naturområder i verden.

Bingen lenseminneforening framstår som en meget verdig vinner av kulturprisen for Lillestrøm kommune i 2023!